สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   1  
2 Jan 2019   14  
3 Jan 2019   6  
4 Jan 2019   13  
5 Jan 2019   9  
6 Jan 2019   8  
7 Jan 2019   13  
8 Jan 2019   6  
9 Jan 2019   10  
10 Jan 2019   8  
11 Jan 2019   10  
12 Jan 2019   7  
13 Jan 2019   6  
14 Jan 2019   8  
15 Jan 2019   8  
16 Jan 2019   10  
17 Jan 2019   15  
18 Jan 2019   11  
19 Jan 2019   15  
20 Jan 2019   12  
21 Jan 2019   8  
22 Jan 2019   15  
23 Jan 2019   17  
24 Jan 2019   17  
25 Jan 2019   10  
26 Jan 2019   5  
27 Jan 2019   9  
28 Jan 2019   23  
29 Jan 2019   13  
30 Jan 2019   9  
31 Jan 2019   11