สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2019   8  
2 Apr 2019   9  
3 Apr 2019   5  
4 Apr 2019   8  
5 Apr 2019   6  
6 Apr 2019   7  
7 Apr 2019   8  
8 Apr 2019   10  
9 Apr 2019   12  
10 Apr 2019   9  
11 Apr 2019   5  
12 Apr 2019   4  
13 Apr 2019   4  
14 Apr 2019   0  
15 Apr 2019   5  
16 Apr 2019   4  
17 Apr 2019   5  
18 Apr 2019   12  
19 Apr 2019   3  
20 Apr 2019   7  
21 Apr 2019   9  
22 Apr 2019   2  
23 Apr 2019   0  
24 Apr 2019   0  
25 Apr 2019   0  
26 Apr 2019   0  
27 Apr 2019   0  
28 Apr 2019   0  
29 Apr 2019   0  
30 Apr 2019   0